Historie - JUDAICA - knihy s židovskou duší
Zpravodaj

Facebook
Staňte se našimi fanoušky na Facebooku
A A A

Historie

 • View all | Stránky: ABC - Katalog titulů|Kategorie » Historie|Kategorie » Naučné
 • Příběhy ze staré židovské Prahy

  Hhistorie staré židovské Prahy.
  Skladem:1
  Cena:249.00CZK
 • Aby vyprávěli svým dětem

  Pozoruhodný „portrét“ každodenního života židovské společnosti v Praze v průběhu 16. a 17. století.
  Skladem:1
  Cena:330.00CZK
 • Akvarely pro Mengeleho

  Výjimečná publikace věnující se nejen šoa. Pojednává o osudu Židů za války, ale také Romů, a věnuje se též potrestání viníků.
  Skladem:2
  Cena:195.00CZK
 • Anne Franková - komiks

  Díky zázračně nalezenému deníku malé židovské dívky Anny Frankové, která zemřela v koncentračním táboře, mohou mladí čtenáři pochopit do hloubky hrůzy nacismu.
  Vyprodaný titul
  Cena:259.00»209.00CZK
 • Bitva o Suez

  Krize na Středním východě 1956, vyvolaná znárodněním Suezského průplavu a začátkem egyptské vojenské spolupráce se sovětským blokem, patří k nejdramatičtějším vrcholům studené války.
  Vyprodaný titul
  Cena:565.00»440.00CZK
 • Boj o Jeruzalém

  Radikální islám, Západ a budoucnost Svatého města
  Vyprodaný titul
  Cena:305.00CZK
 • Bylo mi patnáct

  Patnáctiletá židovská dívka z Prahy si začala psát deník koncem listopadu 1939 a pokračovala až do prosince roku 1940.
  Skladem:1
  Cena:139.00CZK
 • Běž, chlapče, běž

  Působivý a dobrodružný příběh židovského chlapce.
  Skladem:2
  Cena:270.00CZK
 • Cesta do Wannsee

  Konečné rešení takzvané židovské otázky a germanizace českých zemí.
  Skladem:1
  Cena:230.00CZK
 • Chanuka

  Ilustrovaná kniha o židovském svátku Chanuka s dvěma souběžnými texty je určena dětem i dospělým.
  Vyprodaný titul
  Cena:180.00CZK
 • Co v mých knihách není

  Ve vzpomínkách a reflexích autor popisuje své dětství a mládí ve Vídni a svou činnost jako mladý lékař nervové kliniky mezi oběma světovými válkami. Zvlášť aktuální je popis jeho pobytu ve čtyřech různých koncentračních táborech, zejména v Osvětimi.
  Skladem:3
  Cena:115.00CZK
 • Deník (Anny Frankové)

  Překlad snad nejznámějšího deníku.
  Vyprodaný titul
  Cena:250.00CZK
 • Dva středověké hebrejské cestopisy

  Dva cestopisy ze 12. století líčící putování Evropou a celým Středomořím.
  Vyprodaný titul
  Cena:189.00CZK
 • Dějiny Jisraelitů, díl druhý

  Izraelské dějiny od babylonského vyhnanství po zánik patriarchátu od rabína Dr. Federa.
  Vyprodaný titul
  Cena:150.00CZK
 • Dějiny Židů v Čechách a na Moravě (Průvodce)

  Od počátku osídlení do emancipace.
  Skladem:1
  Cena:150.00CZK
 • Evropa tančila valčík

  V dějových liniích, rozvíjených ve Vídni, v Čechách, v Německu a Rusku, se lidé před prahem první světové války blíží velké katastrofě. Někdy jdou nevědomky, jindy zas s mrazením v zádech.
  Skladem:1
  Cena:250.00CZK
 • Exodus

  Klasika všech sionistických klasik. Mezinárodní bestseller, přeložený do více než 50 jazyků, v USA je považováný za největší bestseller po Jihu proti Severu od Margaret Mitchellové.
  Vyprodaný titul
  Cena:360.00CZK
 • Formování českého židovstva

  Společnost a kultura v českých zemích procházely na přelomu 19. století proměnami, jež navždy změnily podobu českého Židovstva. Následkem vyostřeného etnického nacionalismu, urbanismu, demografických tlaků a měnících se vyhlídek na integraci byla druhá židovská modernizace, jež vedla ke dvěma velkým experimentům - k "českožidovskému hnutí" a "pražskému sionismu"...
  Vyprodaný titul
  Cena:280.00CZK
 • Fotbal pod žlutou hvězdou

  Jedinečný dokument, který autor vytvořil na základě studia archivních materiálů a vzpomínek posledních pamětníků.
  Vyprodaný titul
  Cena:120.00CZK
 • Freudův Mojžíš

  Judaismus konečný a nekonečný... Autor nabízí nový pohled na nejkontroverznější a nejzáhadnější práci Sigmunda Freuda, jedinou z jeho knih s židovskou tematikou: Muž Mojžíš a monoteistické náboženství.
  Vyprodaný titul
  Cena:270.00CZK
 • Gudrun a chrám z mramoru

  Tragicko-komický komiks Gudrun a chrám z mramoru se odehrává v Jihlavě v letech 1938 až 1945 a jeho hlavními postavami jsou spolužačky z gymnázia: Hana (židovského původu) a Gudrun (pocházející z česko – německé rodiny).
  Skladem:3
  Cena:459.00»255.00CZK
 • Hitlerův ušlechtilý Žid

  Život Eduarda Blocha, lékaře chudých.
  Skladem:1
  Cena:449.00»370.00CZK
 • Holocaust - zřetězení zla

  Kniha popisuje soudní proces s  K. Wolffem, šéfem osobního štábu Heinricha Himmlera.
  Skladem:2
  Cena:250.00»239.00CZK
 • Hovory s Kafkou

  Kniha pražského Němce Gustava Janoucha patří k nejkontroverznějším knihám v bohaté literatuře o Franzi Kafkovi.
  Skladem:4
  Cena:340.00»290.00CZK
 • Izraelské osudy

  Kniha Izraelské osudy spojuje pohled na současný Izrael, úvahy autora o izraelsko-palestinském konfliktu a o historii země.
  Vyprodaný titul
  Cena:205.00CZK
 • Jeruzalémské sny

  Jeruzalémské sny lze číst mnoha způsoby, jako humoristický román, podobenství, cestopis, generační výpověď, ale také jako bedekr neboli „basolu“. Tak se v dávných dobách jmenovaly průvodce pro židovské poutníky směřující do Jeruzaléma, které měly usnadnit cestu, připravit cestovatele na možná úskalí a pomoct jim udělat si představu o vzdálenostech.
  Vyprodaný titul
  Cena:249.00»199.00CZK
 • Jewish sights of Bohemia and Moravia

  Dnes již klasický přehled všech českých a moravských památek - v angličtině.
  Vyprodaný titul
  Cena:50.00CZK
 • Jom Tov Lipmann Heller (1578-1654)

  Život a dílo rabína Jom Tov Lipmana Hellera (1578-1654), významného znalce Talmudu, známého svým zájmem o židovskou filosofii, ale také hebrejskou gramatiku, matematiku a astronomii
  Vyprodaný titul
  Cena:470.00»370.00CZK
 • Krakovská Kazimierz

  Židovský Krakov ve fotografiích a vzpomínkách.
  Vyprodaný titul
  Cena:50.00CZK
 • Kuzari, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství

  Dokáže rabín uhájit svou víru proti filozofovi, křesťanovi a muslimovi?
  Vyprodaný titul
  Cena:380.00CZK
 • Maase Merkava

  Fascinující pozdně starověký mystický text.
  Skladem:2
  Cena:140.00CZK
 • Malá encyklopedie rabínského judaismu

  Základní faktografie rabínského judaismu.
  Skladem:1
  Cena:339.00»280.00CZK
 • Malé dějiny Židů

  Srozumitelné a čtivé dějiny Židů na pěti kontinentech za posledních více než 3 000 let.
  Vyprodaný titul
  Cena:330.00»270.00CZK
 • Maus (Komplet)

  Maus, souborné vydání.
  Skladem:3
  Cena:459.00»390.00CZK
 • Modernita a holocaust

  Rozbor sociologických kořenů holocaustu
  Vyprodaný titul
  Cena:210.00CZK
 • Můj Golem

  Kniha pro děti a jejich rodiče vypráví originálním způsobem známý příběh rabína, který stvořil Golema.
  Vyprodaný titul
  Cena:239.00»199.00CZK
 • Nachmanidovy polemiky

  Zřejmě nejslavnější disputace rabína s mnichem. Nachmanides vs. Pavel, Barcelona 1263...
  Vyprodaný titul
  Cena:270.00CZK
 • Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě

  Pronásledování židovského obyvatelstva české i německé národnosti v bývalých pohraničních oblastech Československa.
  Skladem:1
  Cena:480.00CZK
 • Navštivte Židovské památky

  Podíváme do mnoha měst a obcí, kde se dochovaly památky na židovskou komunitu. Objevíme staré synagogy, půvabné židovské hřbitovy...b
  Vyprodaný titul
  Cena:235.00CZK
 • Nina 71978

  Kniha zachycuje vzpomínky paní Niny Pelcové – Weilové na holocaust i na další její osudy.
  Skladem:3
  Cena:105.00CZK
 • Noc

  Příbeh Židů deportovaných z autorovy rodné vesnice - rumunského Sighetu - do Osvětimi.
  Skladem:4
  Cena:180.00»155.00CZK
 • Obchodník se sny a jiné Galilejské povídky

  Sbírka „galilejských povídek“ uvádí čtenáře do Izraele plného osudů, které se vymykají průměru, do Izraele vizionářů, snad občas i podivínů, kteří svůj život a svá trápení prožívají jako jedinečné, originální a vášnivé bytosti.
  Vyprodaný titul
  Cena:180.00CZK
 • Od Berlína k Jeruzalému

  Gershom Scholem (1897-1982) ve svých pamětech zaznamenává události svého života od dětství k přijetí židovství, které vyvrcholilo odchodem do Palestiny ve 20. letech XX. století.
  Skladem:1
  Cena:195.00CZK
 • Od Jišuvu k Izraeli

  Formování izraelských mocenských elit 1919 - 1949.
  Skladem:1
  Cena:450.00CZK
 • Osmnáct století Izraele

  Osmnáct století Izraele je stručným přehledem historie Země izraelské a především jejích židovských obyvatel od přelomové katastrofy zničení druhého Chrámu přes pohnuté dějiny pronásledování, nadějí a úspěchů až po zrození sionistického hnutí v 19. století.
  Vyprodaný titul
  Cena:155.00CZK
 • Paměť a genocida

  Kniha na příkladě paměti holocaustu mapuje proměny nazírání na genocidu Židů v Evropě, Izraeli i Americe
  Skladem:2
  Cena:240.00CZK
 • Pražský kabalista

  Jak už to ale bývá, člověk spřádá plány a Bůh je mění.
  Skladem:3
  Cena:215.00CZK
 • Pražský rabinát

  Klempererova historie pražského rabinátu od doby rabi Loewa do roku 1879.
  Skladem:5
  Cena:299.00»250.00CZK
 • Proč by křesťané měli podporovat Izrael

  Mike Evans, jednička na žebříčku autorů New York Times, varuje pozemské národy, že Izrael je poslední hrází, zadržující islámský terorismus. Na stránky této dynamické knihy vtěsnal třicet let budování mostu mezi křesťany a národem Izraele.
  Skladem:1
  Cena:125.00CZK
 • Průvodce protektorátní Prahou

  Výjimečná kniha mapující všechna důležitá místa protektorátní Prahy.
  Vyprodaný titul
  Cena:555.00CZK
 • Přes Volary přešla smrt

  Pochod smrti očima pamětníků.
  Vyprodaný titul
  Cena:50.00CZK
 • Rabín Feder

  Tato kniha chce připomenout osobnost rabína Richarda Federa.
  Vyprodaný titul
  Cena:150.00CZK
 • Rabín Gustav Sicher

  Gustav Sicher (1880–1960) je jedním z několika málo Židů, kteří působili jako rabíni v českých zemích před druhou světovou válkou a mohli na svou činnost navázat i po jejím skončení. Období šoa přežil v Palestině a do Československa se vrátil v roce 1947. Stal se vrchním zemským a pražským rabínem a významnou měrou přispěl k obnovení židovských obcí, rozvrácených a z velké části vyvražděných německými nacisty.
  Skladem:1
  Cena:170.00CZK
 • Rothschildové

  Rothschildové - portrét jedné dynastie
  Vyprodaný titul
  Cena:315.00CZK
 • Schindlerův seznam

  Strhující a proslulé románové zpracování osudů Oskara Schindlera.
  Skladem:1
  Cena:289.00CZK
 • Simon Wiesenthal Skutečnost a legenda

  životopis Simona Wiesenthala, známého "lovce" nacistů,
  Vyprodaný titul
  Cena:439.00»359.00CZK
 • Sinaj

  Učebnice izraelského náboženství rabína Dr. Federa.
  Vyprodaný titul
  Cena:150.00CZK
 • Spolehni se!

  Autor ve své nové knize vzpomínkových črt a esejistických postřehů podává svědectví o době první republiky, o holocaustu a poválečné emigraci.
  Skladem:2
  Cena:239.00CZK
 • Stavěno anděly (Příběh staronové synagogy)

  Příběh pražské Staronové synagogy převyprávěný a namalovaný Markem Podwalem.
  Vyprodaný titul
  Cena:219.00CZK
 • Stopy Židů v Pardubickém kraji

  Stopy Židů v Pardubickém kraji
  Vyprodaný titul
  Cena:50.00CZK
 • Terezínský deník 1941–45

  Terezínský deník Evy Roubíčkové je autentickým historickým materiálem, přibližujícím život v ghettu.
  Skladem:2
  Cena:249.00»219.00CZK
 • Treblinka, slovo jak z dětské říkanky

  Richard Glazar byl jedním z nejdůležitějších svědků v poválečném „treblinském“ procesu v Düsseldorfu a jedním z nejdůležitějších pamětníků vystupujících ve filmu Šoa.
  Skladem:1
  Cena:349.00CZK
 • Utekl jsem z Osvětimi

  Autor ve své vzpomínkové knize líčí své zážitky z koncentračních táborů a okolnosti útěku z Osvětimi.
  Vyprodaný titul
  Cena:299.00CZK
 • V pekle plynových komor

  Autentické svědectví přeživšího člena osvětimského sonderkommanda.
  Vyprodaný titul
  Cena:230.00CZK
 • Velitelem v Osvětimi

  Autobiografické zápisky velitele vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Höße.
  Vyprodaný titul
  Cena:270.00CZK
 • Válečné šrámy, mírové rány

  Osobní i odborné zkušenosti umožnily autorovi napsat brilantní analýzu izraelsko-palestinského konfliktu od jeho počátku až donedávné současnosti.
  Skladem:3
  Cena:479.00»419.00CZK
 • Zachráněna v šanghajském ghettu

  Unikátní vzpomínky paní Votické, které se podařilo uprchnout před nacismem a která našla záchranu v Japonci spravovaném ghettu v Šanghaji.
  Vyprodaný titul
  Cena:149.00CZK
 • Zapomenuté transporty

  Knižní podoba dokumentárních filmů Zapomenuté transporty, které vzbudily u diváků mimořádnou pozornost.
  Skladem:2
  Cena:269.00CZK
 • Zlomky z židovské Prahy

  Kniha o židovské Praze, jejích památkách a především osobnostech, které tudy prošly, je pokusem zobrazit jednu z nejvýznamnějších, ale bohužel již zaniklých kultur, jež v minulosti tvořila nedílnou součást česko-německo-židovského společenství. (Bohatý obrazový doprovod s nezaměnitelným rukopisem fotografky Magdaleny Wagnerové.)
  Vyprodaný titul
  Cena:330.00CZK
 • Zrození moderního sionismu

  Osmnáct potrétů nejvýznamnějších sionistických myslitelů.
  Skladem:1
  Cena:259.00CZK
 • Zánik Židů v Libochovicích

  Pečlivě zdokumentovaný zánik Židů v Libochovicích
  Vyprodaný titul
  Cena:30.00CZK
 • Úvod do judaistiky

  Ucelená propedeutická příručka zaměřená na studium židovského náboženství, jeho dějin a literatury.
  Skladem:1
  Cena:240.00CZK
 • Čekání na smrt

  Rodinný tábor českých Židů v Osvětimi.
  Vyprodaný titul
  Cena:139.00CZK
 • Šoa v české literatuře a v kulturní paměti

  Studie čtyř autorů zkoumají šoa v literatuře z různých stran.
  Skladem:2
  Cena:250.00CZK
 • Židovská gnóze, mystika merkavy a talmudická tradice

  Gershom Scholem se v knize zamýšlí nad tím, nakolik lze některé prvky židovské mystiky formativního období judaismu nazvat „gnostickými“ a nad jejich styčnými body i rozdíly ve srovnání s řeckou, křesťanskou či mandejskou gnostickou tradicí.
  Vyprodaný titul
  Cena:350.00CZK
 • Židovská teologie a holocaust

  Poholocaustová teologie judaismu.
  Vyprodaný titul
  Cena:169.00CZK
 • Židovská čtvrť v Úsově

  Židovská čtvrť v Úsově
  Skladem:1
  Cena:30.00CZK
 • Židovské památky Velkého Meziříčí

  Židovské památky Velkého Meziříčí
  Skladem:1
  Cena:30.00CZK
 • Židovské tradice a zvyky (Muzeum)

  Průvodce expozicí v Klausové synagoze, zaměřené na židovské svátky, synagogu a běh života.
  Vyprodaný titul
  Cena:179.00»150.00CZK
 • Židé středověkého západního křesťanského světa

  Židé středověkého západního křesťanského světa 1000–1500
  V této významné historické syntéze se Robert Chazan věnuje pětisetleté židovské zkušenosti napříč celým evropským kontinentem.
  Skladem:1
  Cena:350.00CZK
 • Židé v Jablunkově

  Židé v Jablunkově
  Skladem:1
  Cena:50.00CZK
 • Židé v novodobých dějinách

  Sborník přednášek i osobních vzpomínek je věnován osudům Židů, zejména ve 20. století, a je doplněn rozsáhlou bibliografií.
  Skladem:1
  Cena:135.00CZK
 • Židé v Čechách 2

  Sborník z druhého semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v září 2008 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem Královského hvozdu v Nýrsku.
  Vyprodaný titul
  Cena:260.00CZK
 • Život v napětí a míru

  Soubor vzpomínek a příběhů Život v napětí a míru Rudolfa Rodena.
  Skladem:3
  Cena:119.00»89.00CZK
 • Atlas prezidentských voleb USA

  Atlas prezidentských voleb USA je zcela originálním produktem na našem knižním trhu!
  Skladem:1
  Cena:49.00CZK
 • View all | Stránky: ABC - Katalog titulů|Kategorie » Historie|Kategorie » Naučné